Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

ЕКОЛОГИЧЕН ПАРК ОТ СМЕТИЩЕ

 

          Още преди десетилетие мадридчани са решили много изобретателно проблема с градския боклук?  В югоизточните покрайнини на града отдалече се вижда плато покрито с млади дървета и храсти. Това е бившето градско сметище на Мадрид. Освен в екологичен парк то е превърнато и в източник на електроенергия. Как са го направили?

Самолетна снимка на паркаСамолетна снимка на паркаСлед 22 години употреба закриват старото сметище през 2000 г. На площ от 1100 декара са се натрупали за тези години близо 23 милиона тона боклук, образуващ плато с височина 50 метра.

През 2003 г. запечатват сметището първо със специална непромокаема материя – правят му своеобразна вакуумна капсула, за да изолират боклуците от достъпа на кислород. Отгоре изсипват над 1 милион кубически метра почва, върху която засаждат различни видове растителност, дори изграждат изкуствени езера.

Пробиват кладенци до най-долния пласт с боклука и поставят сонди, през които извличат биогаз-метан, образуващ се от ферментацията на боклуците. Този газ се използва като гориво за 8 мотогенератора, които произвеждат ток.

Инсталациите за генериране на газ-метанИнсталациите за генериране на газ-метанИзчислено е, че за 15 години действие, този източник ще даде над 400 милиона тона биогаз, който ще произведе ток, достатъчен за нуждите на домакинствата в петмилионния Мадрид в течение на 6 години.  

Засега в парка се влиза само със специално разрешение. Като екологична система той все още се развива, постоянно се засажда нова растителност, която се напоява с непитейна вода. Докато се извлича газ-метан, няма да бъде достъпен за широката публика. Когато запасите се изчерпят, тоест, боклукът престане да ферментира и да излъчва газ, ще запечатят кладенците и паркът ще бъде отворен за посещения. Предвижда се това да стане приблизително на 15-та година от покриването на сметището, тоест, някъде към 2018 г. 

Тази процедура е предвидена и за настоящото сметище на Мадрид, когато се натрупа същото количество боклук.